Graphic Link : JUMP TO CONTENT

Faclair Mòr H

Gàidhlig gu Beurla

* polite/plural (f) feminine (m) masculine

Hi
Hello
Harris, in Harris
hockey
Copyright © Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig