Dòmhnall Moireasdan (Am Patch)

Èist ris a’ Phatch a bha air bòrd na h-Iolaire air Oidhche na Bliadhn’ Ùire. Tha na faclan aige air an aithris le DU MacGilleMhoire.

mute pause pause audio playback play begin or resume audio playback HMY Iolaire