Bidh sinn a’ cleachdadh companaidh lìbhrigidh no am Post Rìoghail airson nan àitichean seo:

  • Steòrnabhagh agus Leòdhas
  • Alba (Eileanan)
  • Alba (Tìr-mòr)
  • Èirinn a Tuath
  • Sasainn agus a’ Chuimrigh

Tha a’ chosgais lìbhrigidh air obrachadh a-mach aig a’ cheum-pàighidh nuair a chuireas tu an còd-puist a-steach ann an: “Lìbhrig gu seòladh eile -> Còd-puist”.

Reataichean/cinn-uidhe

1) Steòrnabhagh agus Leòdhas

Togail ionadail (an-asgaidh) Companaidh Lìbhrigidh (Eileanan)
* £15.00 + VAT (suas gu 20cg)
(3+ nithean no x2 Ciste Ulaidh)
Parsail Beag a’ Phuist Rìoghail (2d chlas)
* £2.62 (suas gu 2 nì Ceumannan)

2) Scotland (Islands)

Companaidh Lìbhrigidh (Eileanan)
* £15.00 + VAT (suas gu 20cg)
(3+ nithean no x2 Ciste Ulaidh)
Parsail Beag a’ Phuist Rìoghail (2d chlas)
* £2.62 (suas gu 2 nì Ceumannan)

3) Alba (Tìr-mòr)

Companaidh Lìbhrigidh (Eileanan)
* £7.50 + VAT (suas gu 20cg)
(3+ nithean no x2 Ciste Ulaidh)
Parsail Beag a’ Phuist Rìoghail (2d chlas)
* £2.62 (suas gu 2 nì Ceumannan)

4) Èirinn a Tuath

Companaidh Lìbhrigidh (Eileanan)
* £15.00 + VAT (suas gu 20cg)
(3+ nithean no x2 Ciste Ulaidh)
Parsail Beag a’ Phuist Rìoghail (2d chlas)
* £2.62 (suas gu 2 nì Ceumannan)

5) Sasainn agus a’ Chuimrigh

Companaidh Lìbhrigidh
* £7.50 + VAT (suas gu 20cg)
(3+ nithean no x2 Ciste Ulaidh)
Parsail Beag a’ Phuist Rìoghail (2d chlas)
* £2.62 (suas gu 2 nì Ceumannan)