Ceumannan 2

£15.00

Cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil.

’S e seo an dara leabhar sa chùrsa. Le modalan a’ dèiligeadh ris a’ bhodhaig, cur-seachadan, na rinn thu air na saor-làithean, agus cultar na Gàidhlig, tha taic shònraichte an seo do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.

Air làrach-lìn Ceumannan aig www.storlann.co.uk/ceumannan tha faidhlichean fuaim a bheir taic le fuaimneachadh agus labhairt, gnìomhan agus geamannan a ghabhas luchdachadh a-nuas, agus faclair leis a’ bhriathrachas a tha a’ nochdadh san leabhar.

Againn

Category: