Ceumannan 3

£15.00

Cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil.

’S e seo an treas leabhar sa chùrsa. Le modalan a’ dèiligeadh ri bhith ag ràdh gun urrainn no nach urrainn cuideigin rud a dhèanamh, dùthchannan, an t-sìde, an taigh agam, anns a’ bhaile, agus cultar na Gàidhlig, tha taic shònraichte an seo do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.

Air làrach-lìn Ceumannan aig www.storlann.co.uk/ceumannan tha faidhlichean fuaim a bheir taic le fuaimneachadh agus labhairt, gnìomhan agus geamannan a ghabhas luchdachadh a-nuas, agus faclair leis a’ bhriathrachas a tha a’ nochdadh san leabhar.

Category: