Ceumannan 4

£15.00

Cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil.

’S e seo an ceathramh leabhar sa chùrsa. Le modalan a’ dèiligeadh ri cuspairean sgoile, obraichean, dèanamh coimeas agus beachdan, air an dùthaich, agus cultar na Gàidhlig, tha taic shònraichte an seo do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.

Air làrach-lìn Ceumannan aig www.storlann.co.uk/ceumannan tha faidhlichean fuaim a bheir taic le fuaimneachadh agus labhairt, gnìomhan agus geamannan a ghabhas luchdachadh a-nuas, agus faclair leis a’ bhriathrachas a tha a’ nochdadh san leabhar.

Category: