Go!Gaelic – Leabhran 2

£1.50

Tha dùil gun tèid na leabhranan a chleachdadh cuide ri bhidiothan Cafaidh Lilidh. Tha na leabhranan a’ daingneachadh prìomh chànan gach fear den 20 prìomh chuspair. Gheibhear goireasan Go!Gaelic aig www.go-gaelic.scot.

Category: