Skip to content

Loidhne-tìm

 

 • 1914 - 1918

  A' Chiad Chogadh

  A' Chiad Chogadh
   

  Air 28 Ògmhios 1914 chaidh Archduke Franz Ferdinand, a bha gu bhith os cionn na h-Ìmpireachd “Austro-Hungarian”, a mharbhadh ann an Sarajevo, Bosnia. Mìos an dèidh bàs Franz Ferdinand, thòisich cogadh leis An Ostair agus An Ungair a’ sabaid an aghaidh Serbia.

  Thàinig a’ Ghearmailt a-steach dhan chath gus taic a thoirt dhan Ostair. Bha iad cuideachd airson crìochan na dùthcha a leudachadh gu mòr agus smachd fhaighinn air an Roinn Eòrpa. Chuir seo eagal air dùthchannan eile na Roinn Eòrpa agus thàinig an Fhraing agus an Ruis còmhla gus sabaid nan aghaidh. Cha robh Breatainn airson sabaid an toiseach, ach nuair a dh’fheuch a’ Ghearmailt ri ionnsaigh a thoirt air an Fhraing tron Bheilg, dh’atharraich cùisean.

  Cha robh A’ Bheilg airson pàirt a ghabhail sa chòmhstri, ach nuair a thàinig arm na Gearmailt tron dùthaich, cha robh roghainn aca. Air sgàth ‘s gun robh còrdadh ann eadar Breatainn agus A’ Bheilg gus càch a-chèile a chuideachadh, air 4 Lùnastal 1914 ghairm Breatainn cogadh an aghaidh na Gearmailt.

  Ged a bha a h-uile duine an dòchas nach maireadh an cogadh fada, agus gum biodh na saighdearan uile “dhachaigh ron Nollaig”, lean a’ Chiad Chogadh fad ceithir bliadhna. Thathar am beachd gun deach 10 millean duine a mharbhadh ann, bha 750,000 dhiubh sin à Breatainn fhèin, agus chaidh dà uiread an àireimh sin a leòn.

   

  Dh’aontaich a’ Ghearmailt, An Ostair agus An Ungair sgur a chogadh air 11 Samhain 1918.

   
 • 30 An t-Sultain 1938

  'Peace in our Time'

  Ged a fhuair Hitler an earrann a bha dhìth air de Czechoslovakia, gheall e do Neville Chamberlain, prìomhaire Bhreatainn, aig coinneamh ann am Munich, nach biodh cogadh eadar an dà dhùthaich tuilleadh. Bhathas an dòchas gun robh seo a’ ciallachadh, mar a thuirt Chamberlain, Peace in our time.

  Top of page

  1939
 • 1939

  1939

 • 30 Am Faoilleach 1939

  Reichstag

  Reichstag

  Mhaoidh Hitler air na h-Iùdhaich ann an òraid anns an Reichstag.

 • 1 An t-Sultain 1939

  A’ Phòlainn

  Thuirt Hitler nach robh ann an gealladh Munich, ach a scrap of paper. Chaidh arm na Gearmailt a-steach dhan Phòlainn.

 • 3 An t-Sultain 1939

  Toiseach a' Chogaidh

  Bha Breatainn agus an Fhraing air a ràdh gum biodh iad deònach sabaid an aghaidh na Gearmailt nan toireadh iad ionnsaigh air a’ Phòlainn. Air an treas latha den t-Sultain, sin a thachair. Thòisich an Dàrna Cogadh le Astràilia agus Sealan Nuadh cuideachd air taobh Bhreatainn.

  Chaidh feachd à Breatainn (British Expeditionary Force) a chur dhan Fhraing.

  Chaidh an Athenia a chur fodha le U-30 is chaill còrr air ceud duine am beatha.

 • 5 An t-Sultain 1939

  Ameireaga

  Thuirt Ameireaga nach gabhadh iad taobh seach taobh anns a’ chogadh.

 • 17 An t-Sultain 1939

  An Ruis

  Thàinig an Ruis dhan chogadh, a’ toirt ionnsaigh bhon ear air a’ Phòlainn.

 • 27 An t-Sultain 1939

  A’ Phòlainn fo smachd

  Dh’aidich A’ Phòlainn gun robh an dùthaich fo smachd nan Gearmailteach.

 • 14 An Dàmhair 1939

  HMS Royal Oak

  HMS Royal Oak

  Chuir na Gearmailtich HMS Royal Oak fodha ann an Scapa Flow ann an Arcaibh. Chailleadh 833 duine.

 • An t-Sultain 1939 – An Cèitean 1940

  A’ Phoney War

  Seo an t-àm ris an cante a’ Phoney War anns an Fhraing.

 • 13 An t-Samhain 1939

  Blàr Abhainn Plate

  Blàr Abhainn Plate ann an Argentina. Mu dheireadh chuir an sgiobair aice, Hans Langsdorf, an Admiral Graf Spee fodha seach cumail a’ sabaid an aghaidh HMS Ajax agus HMS Achilles.

   

  Top of page

  1940
 • 1940

  1940

 • 8 Am Faoilleach 1940

  Raiseanadh a’ tòiseachadh

  Thòisich raiseanadh a thaobh ime, siùcar is hama ann am Breatainn.

 • 17 An Gearran 1940

  Clann air Fògradh

  Rinn Breatainn planaichean gus 400,000 leanabh a ghluasad a-mach à bailtean.

 • 10 An Cèitean 1940

  Winston Churchill

  Bhris na Gearmailtich a-steach dhan Fhraing, dhan Bheilg, a Lugsamburg, agus dhan Tìr Ìosal. Chaidh Winston Churchill a thaghadh mar prìomhaire Bhreatainn.

 • 14 An Cèitean 1940

  A’ Home Guard

  A’ Home Guard

  Ann am Breatainn, chaidh a’ chiad ghairm a-mach airson Local Defence Volunteers, a’ Home Guard mar a chante riutha.

 • 26 An Cèitean 1940

  Dunkirk

  Leis a h-uile seòrsa bàta, thòisicheadh air saighdearan BEF (British Expeditionary Force) a bha glaiste aig Dunkirk san Fhraing a shàbhaladh. Lean an obair seo gu 3 Ògmhios.

 • 4-10 An t-Ògmhios 1940

  St Valery-en-Caux

  B’ ann an dèidh Dunkirk a chaidh mòran shaighdearan a bha air am fàgail san Fhraing a ghlacadh aig St Valery-en-Caux.

 • 10 An t-Ògmhios 1940

  Nirribhidh & An Eadailt

  Ghèill Nirribhidh do na Nadsaidhean agus ghairm Mussolini às an Eadailt cogadh an aghaidh Bhreatainn agus na Frainge.

 • 22 An t-Ògmhios 1940

  An Fhraing a' gèilleadh

  Ghèill an Fhraing is chaidh an dùthaich a sgaradh. Bha an ceann a tuath fo smachd nan Gearmailteach.

 • 10 An Iuchar 1940

  Am Blitz agus Blàr Bhreatainn

  Am Blitz agus Blàr Bhreatainn

  Thòisich ‘Blàr Bhreatainn’ leis an RAF a’ sabaid an aghaidh an Luftwaffe. Mhair e gu 31 Dàmhair.

 • 7 An t-Sultain 1940

  Am Blitz

  Am Blitz

  Thòisich am Blitz ann an Lunnainn le 300 bomair Gearmailteach a’ tighinn tarsainn le 600 plèan eile a’ toirt taic dhaibh.

 • 15 An t-Sultain 1940

  Ionnsaighean uabhasach

  Ionnsaighean uabhasach le plèanaichean Gearmailteach air Lunnainn, Southampton, Bristol, Cardiff, Liverpool agus Manchester ged a choisinn an RAF  ‘Blàr Bhreatainn’.

 • 14-15 An t-Samhain 1940

  Coventry

  Ionnsaigh le bomaichean air Coventry.

   

  Top of page

  1941
 • 1941

  1941

 • 13-14 Am Màrt 1941

  Blitz Bruaich Chluaidh agus Glaschu

  Blitz Bruaich Chluaidh agus Glaschu

  Ionnsaigh bhomaichean air Bruaich Chluaidh. Mharbhadh còrr air mìle duine ann am Bruaich Chluaidh agus ann an Glaschu.

 • 28 An t-Sultain 1941

  An Arctic Convoy

  An Arctic Convoy

  Dh’fhalbh a’ chiad bhàtaichean a bha a’ toirt bathar à Breatainn dhan Ruis.

 • 31 An Dùbhlachd 1941

  Turas cunnartach

  Gu ruige seo bha còrr air 50 soitheach anns a’ Chabhlach Mharsantach air an turas cunnartach dhan Ruis a dhèanamh.

   

  Top of page

  1942
 • 1942

  1942

 • 21 An t-Ògmhios 1942

  Convoy PQ-17

  Convoy PQ-17

  Le 33 soitheach anns a’ Chabhlach Mharsantach sheòl Convoy PQ-17 à Innis Tìle a’ dèanamh air Archangel.

 • 4 An t-Iuchar 1942

  Ionnsaigh air Convoy PQ-17

  Chaidh ionnsaigh a thoirt air Convoy PQ-17. Chaidh dà bhàta a chur fodha, chaidh a dhà a mhilleadh agus chaidh iarraidh air na soithichean eile dealachadh bho chèile.

 • 23 An Dàmhair 1942

  Blàr El Alamein

  Thòisich Blàr El Alamein an aghaidh feachdan Rommel an ceann a tuath Afraga.

 • 4 An t-Samhain 1942

  “Monty”

  “Monty”

  Bha a’ bhuaidh aig Seanailear Bernard “Monty” Montgomery aig El Alamein. B’ e bha os cionn an 8mh Feachd ann an Afraga a Tuath.

 • 5 An t-Iuchar 1942

  An Arctic Convoy - PQ-17

  Thug na Gearmailtich fìor ionnsaigh air PQ-17.

 • 10 An t-Iuchar 1942

  Archangel

  Ràinig a’ chiad dà bhàta bho PQ-17 Archangel. Chailleadh 23 soithichean air fad ’s iad a’ giùlan 430 tanca, 210 plèana, 3,350 carbad agus faisg air 100,000 tunna bathair.

 • 17 An Dùbhlachd 1942

  An Holocaust

  Dh’inns Antony Eden, Rùnaire nan Dùthchannan Cèin do Thaigh nan Cumantan mar a bha na Nadsaidhean a’ murt nam mìltean de dh’Iùdhaich. Thuirt na h-Ameireaganaich gun sireadh iad dìoghaltas airson nan eucoirean sin.

   

  Top of page

  1943
 • 1943

  1943

 • 14-24 Am Faoilleach 1943

  Co-labhairt Casablanca

  An dèidh co-labhairt Chasablanca eadar Roosevelt agus Churchill, thuirt Roosevelt nach tigeadh crìoch air a’ chogadh gus an gèilleadh a’ Ghearmailt gu tur.

 • 28 An t-Samhain 1943

  Tehran

  Choinnich Roosevelt, Churchill agus Stalin ann an Tehran.

   

  Top of page

  1944
 • 1944

  1944

 • 22 Am Faoilleach 1944

  Anzio

  Chaidh na Caidrich air tìr aig Anzio.

 • 16 An Gearran 1944

  Ionnsaigh aig Anzio

  Thug na Gearmailtich ionnsaigh orrasan a bh’ air a’ chladach aig Anzio.

 • 25 An Cèitean 1944

  Na Gearmailtich a' teicheadh

  Theich na Gearmailtich à Anzio.

 • 6 An t-Ògmhios 1944

  D-Day

  D-Day le feachdan nan Caidreach a’ dol air tìr ann an Normandy.

 • 13 An t-Ògmhios 1944

  Rocaidean V-1

  Rinneadh a’ chiad ionnsaigh le rocaidean V-1 air Breatainn.

 • 4 An Lùnastal 1944

  Anne Frank

  Anne Frank

  Chaidh Anne Frank agus a teaghlach a thoirt an grèim leis a’ Ghestapo ann an Amsterdam.

 • 21 An t-Sultain 1944

  Drochaid Arnhem

  Chaidh sgrios a dhèanamh air feachd Bhreatannach aig Drochaid Arnhem.

   

  Top of page

  1945
 • 1945

  1945

 • 26 Am Faoilleach 1945

  Campa Auschwitz

  Chaidh Campa Auschwitz a shaoradh le na Sobhietich.

 • 12 An Giblean 1945

  Chaochail Roosevelt

  Chaochail Roosevelt

  Chaochail Roosevelt agus chaidh àite a ghabhail le Harry S. Truman.

 • 29 An Giblean 1945

  Campa Dachau

  Chaidh campa Dachau a shaoradh le 7mh Feachd nan Ameireaganach.

 • 30 An Giblean 1945

  Hitler

  Chuir Hitler às dha fhèin.

 • 7 An Cèitean 1945

  Ghèill feachdan na Gearmailt

  Ghèill feachdan na Gearmailt air fad.

 • 8 An Cèitean 1945

  Latha VE

 • 26 An t-Iuchar 1945

  Clement Attlee

  Clement Attlee

  Chaill Churchill an taghadh ann am Breatainn. B’ e Clement Atlee am prìomhaire ùr.

 • 6 An Lùnastal 1945

  Bomaichean Atamach - Hiroshima

  Leag na h-Ameireaganaich boma atamach  air Hiroshima

 • 9 An Lùnastal 1945

  Bomaichean Atamach - Nagasaki

  Bomaichean Atamach - Nagasaki

  Leag na h-Ameireaganaich boma atamach air Nagasaki.

 • 14 An Lùnastal 1945

  Iapan

  Dh’aontaich Iapan gun gèilleadh iad gun chùmhnant

 • 2 An t-Sultain 1945

  Latha V-J

  Latha V-J

  Chuir na Iapanaich ainm ri pàipearan a’ ghèillidh. Seo  V-J Day a’ comharrachadh buaidh thairis air Iapan.


   

  Dealbhan:  Wikimedia Commons | Imperial War Museum

   

  Top of page