Fàilte gu làrach-lìn Fileanta

– cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5. Tha cuid de na faidhlichean air an duilleig seo, ach cleachd an ceangal gu h-àrd gus tuilleadh fhaicinn.

21/04/16 - Tuilleadh fiosrachaidh...

Lean sinn air Facebook…
    •    Fiosrachadh
    •    Naidheachdan
    •    Còmhradh

Fileanta - Facebook

Meg Bateman
A’ Chrannghail

Meg Bateman
- A' Chrannghail

Bhidio

N3 Earrann Èisteachd
– Runrig

N3 Earrann Èisteachd
Runrig

Icon

N3 Earrann Èisteachd - Runrig

46.39 KB 1030 downloads
Icon

N3 Ceistean - Runrig

61.73 KB 579 downloads

Làrach-lìn Runrig

N5 Earrann Èisteachd – Niall Guinne

N5 Earrann Èisteachd – Niall Guinne

Icon

N5 Earrann Èisteachd - Niall Guinne

70.25 KB 512 downloads

www.neilgunn.org.uk/
Dealbh: Neil Gunn Estate/Highland Council

N5 – Labhairt

N5 – Labhairt

  • Sùil air Spòrs
  • Lùth ath-nuadhachail
  • Lèirmheas air nobhail
  • Fèisean
  • Ùghdarrasan ionadail a’ brosnachadh na Gàidhlig
  • Stiùireadh nan oileanah (SQA)
Icon

N5 - Labhairt

13.8 MB 1063 downloads

N4 / N5
An Creanaiche

N4 / N5 – An Creanaiche

Icon

N4/5 - An Creanaiche - Briathrachas

270.04 KB 289 downloads


N4 Earrann Èisteachd
– BBC Alba

N4 Earrann Èisteachd
– BBC Alba

Icon

N4 Ceistean - BBC Alba

58.01 KB 468 downloads

BBC Alba

ÀRD-ÌRE
Rionnag Chaillte

Àrd-Ìre – Rionnag Chaillte


N5 – Sgrìobhadh 

N5 – Sgrìobhadh

  • SGRÌOBHADH BEACHDAIL/CRUTHACHAIL/MU LITREACHAS/PEARSANTA
Icon

N5 - Sgrìobhadh

29.20 MB 1424 downloads
Icon

N5 - Sgrìobhadh - Gèam 1

327.00 KB 1028 downloads
Icon

Geamhradh - le Anna Frater

471.30 KB 856 downloads

N5 – Sgrìobhadh – Gèam 1

N5 – Sgrìobhadh – Gèam 1

CÀIT A BHEIL MÀIRI?

Icon

N5 - Sgrìobhadh - Gèam 1

327.00 KB 1028 downloads

N4 / 5
Fo Bhruid

N4 / 5 – Fo Bhruid

Maoilios Caimbeul
Dealbh dhe Màthair…

Maoilios Caimbeul - Dealbh dhe Màthair a' Pheantair

 

Bhidio

N5 / ÀRD-ÌRE
Caogad san Fhàsach

Caogad san Fhàsach

Caogad san Fhàsach
Cha Mhair Iad Òg

Caogad san Fhàsach
Cha Mhair Iad Òg

Air a leughadh le Màiri NicRisnidh

ÀRD-ÌRE
Fo Sgàil a’ Swastika

ÀRD-ÌRE
Fo Sgàil a’ Swastika

Aonad-obrach do Fhileantaich stèidhichte air an leabhar aig Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill.

Tha fèin-eachdraidh Dhòmhnaill Iain tro bhliadhnachan an Dàrna Cogaidh air a toirt beò dhuinn anns an leabhar iongantach Fo Sgàil a’ Swastika…

Caogad san Fhàsach
An Leabharlann

Caogad san Fhàsach
An Leabharlann

Air a leughadh le Uilleam Dòmhnallach

Meg Bateman
A’ Chrannghail

Meg Bateman
- A' Chrannghail

Bhidio

Caogad san Fhàsach
Cuimhneachain

Caogad san Fhàsach
Cuimhneachain

Air a leughadh le Uilleam Dòmhnallach

Caogad san Fhàsach
Murchadh agus Ùistean

Caogad san Fhàsach
Murchadh agus Ùistean

Air a leughadh le Alice NicAmhlaigh

Caogad san Fhàsach
Oighre na h-Oighreachd

Caogad san Fhàsach
Oighre na h-Oighreachd

Air a leughadh le Iain Stephen Moireasdan

Caogad san Fhàsach
Ròsan

Caogad san Fhàsach
Ròsan

Air a leughadh le Sarah NicEachainn

Dòmhnall Iain MacÌomhair,
An Sgrìobhadair

Dòmhnall Iain MacÌomhair,
An Sgrìobhadair

Le Evelyn Coull Nicleòid

Bhidio

N3 Earrann Èisteachd
– Beinn Nibheis

N3 Earrann Èisteachd
– Beinn Nibheis

Icon

N3 Ceistean - Beinn Nibheis

58.58 KB 595 downloads
Lochaber Geopark

N3 Earrann Èisteachd
– Robert Louis Stevenson

N3 Earrann Èisteachd
– Robert Louis Stevenson


RL Stevenson

N4 Earrann Èisteachd
– Am Mòd Nàiseanta

N4 Earrann Èisteachd
– Am Mòd Nàiseanta Rìoghail

Icon

Login is required to access this page

56.73 KB 3 downloads

Am Mod Naiseanta

N5 Earrann Èisteachd
– Sàbhal Mòr Ostaig

N5 Earrann Èisteachd
– Sàbhal Mòr Ostaig


 SMO

N5 Earrann Èisteachd – A’ Chuimris

N5 Earrann Èisteachd – A’ Chuimris

Icon

N5 Earrann Èisteachd - A' Chuimris

57.63 KB 491 downloads

N4 Earrann Èisteachd – JK Rowling

N4 Earrann Èisteachd – JK Rowling

Icon

N4 Ceistean - JK Rowling

66.06 KB 516 downloads

www.jkrowling.com

(Dealbh: Dan Hallman/Invision/AP)