Èisteachd

FFC – Laoich Spòrs Ghàidhealach

Laoich Spòrs
Laoich spòrs montage 2

Faidhleachan Fuaim

Aonad agus Faidhleachan Fuaim

Icon

Laoich Spòrs Ghàidhealach

1.68 MB 385 downloads
cricket-football
Rosette

RUNRIG

Foghlam Farsaing Coitcheann

Icon

Foghlam Farsaing Coitcheann - Runrig

4.03 MB 494 downloads
runring-90-nbg
Runrig
Background image: Ruaridh Hannah
Seonaidh Moireasdan agus Seonag Mhoireasdan (Dealbh BBC)

The Cutter

Fhuair Seonaidh Beag Moireasdan à Uibhist a Tuath cliù anns an òran ‘The Cutter’ le Runrig.

Tha Catrìona Mhoireach a’ coinneachadh ri Seonaidh ann an dachaigh a phiuthar-chèile Seonag Mhoireasdan an Toronto far a bheil an dithis aca air a bhith a’ fuireach airson còrr is dà fhichead bliadhna.

(Bho BBC Alba – https://www.bbc.co.uk/programmes/b01qmqk4)

N3 Faidhleachan Fuaim, Earrannan Èisteachd agus Ceistean

N3 Faidhleachan Fuaim

Icon

N3 Faidhleachan Fuaim - MP3 - ZIP

29.66 MB 538 downloads

N3 Earrannan Èisteachd

N3 Ceistean

Icon

N3 Ceistean - ZIP

447.99 KB 351 downloads
Icon

N3 Ceistean - Runrig

61.73 KB 869 downloads
Icon

N3 Ceistean - Robert Louis Stevenson

53.80 KB 398 downloads
Icon

N3 Ceistean - Radio nan Gàidheal

49.79 KB 424 downloads
Icon

N3 Ceistean - Dè tha dol?

57.16 KB 432 downloads
Icon

N3 Ceistean - Cànain an t-Saoghail

57.16 KB 367 downloads
Icon

N3 Ceistean - Beinn Nibheis

58.58 KB 816 downloads
Icon

N3 Ceistean - Barcelona

49.12 KB 354 downloads
Icon

N3 Ceistean - A' Ghàidhlig

52.65 KB 362 downloads

  N4 Faidhleachan Fuaim, Earrannan Èisteachd agus Ceistean

  N4 Faidhleachan Fuaim

  Icon

  N4 Faidhleachan Fuaim - MP3 - ZIP

  31.29 MB 596 downloads

   

  N4 Earrannan Èisteachd

  N4 Ceistean

  Icon

  N4 - Ceistean - ZIP

  472.66 KB 305 downloads
  Icon

  N4 Ceistean - Na Naidheachdan

  54.01 KB 335 downloads
  Icon

  N4 Ceistean - JK Rowling

  66.06 KB 766 downloads
  Icon

  N4 Ceistean - Guinness Book

  57.88 KB 334 downloads
  Icon

  N4 Ceistean - Drochaid an Eilein

  58.11 KB 374 downloads
  Icon

  N4 Ceistean - BBC Alba

  58.01 KB 696 downloads
  Icon

  N4 Ceistean - An Deasbad Nàiseanta

  61.01 KB 371 downloads
  Icon

  N4 Ceistean - Am Mòd Nàiseanta

  58.96 KB 406 downloads

   N5 Faidhleachan Fuaim, Earrannan Èisteachd agus Ceistean

   N5 Faidhleachan Fuaim

   Icon

   N5 Faidhleachan Fuaim - MP3 - ZIP

   34.13 MB 526 downloads

   N5 Earrannan Èisteachd

   N5 Ceistean

   Icon

   N5 Ceistean - ZIP

   385.95 KB 328 downloads
   Icon

   N5 Ceistean - Sàbhal Mòr Ostaig

   48.44 KB 370 downloads
   Icon

   N5 Ceistean - Propaganda

   47.75 KB 474 downloads
   Icon

   N5 Ceistean - Leughadh...

   39.49 KB 367 downloads
   Icon

   N5 Ceistean - Niall Guinne

   57.38 KB 346 downloads
   Icon

   N5 Ceistean - A' Chuimris

   47.92 KB 363 downloads
   Icon

   5 Ceistean - Am Pàipear Beag

   49.84 KB 384 downloads