Gramar

Abair Gàidhlig!

Pasgan de stuth cànain/gràmair le fòcas air sia phrìomh phuingean gràmair (leithid An Tràth Teachdail, ’S, Gam/Gad) ach ann an co-theacsa agus tro sgrùdadh air earrann agus litreachas na Gàidhlig. Tha an goireas seo ag amas gu sònraichte air clasaichean FFC.

Icon
Abair Gàidhlig 1
Icon
Abair Gàidhlig 2
Icon
Abair Gàidhlig 3
Icon
Abair Gàidhlig 4
Icon
Abair Gàidhlig 5
Icon
Abair Gàidhlig 6
Icon
Abair Gàidhlig 1 - An t-Ainmear