Skip to content

Na Meadhanan

Bannan

Luchdachaidhean a-nuas

Seo leth-bhreac de na trì scriobtaichean – anns an dearbh dhreach anns an deach an cleachdadh leis an sgioba riochdachaidh gus na trì prògraman Bannan anns a bheil ùidh againne a thoirt ri chèile.

Icon
Bannan Earrainn 1
Icon
Bannan - Earrainn 2
Icon
Bannan - Earrainn 3
Bannan cast

Cò Rinn E?

Icon
Cò rinn e?
Revolver
Cò rinn e?
Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Na Meadhanan