Josie MacLeod, Workshop 2019
Joan MacKay, Education Scotland, Keynote, An t-Alltan 2018
Workshop, An t-Alltan 2018

Fàilte

Bidh An t-Alltan 2019 air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 2 & 3 An Dàmhair.

Bidh a’ cho-labhairt seo a’ toirt sàr chothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air leasachadh dreuchdail agus a’ toirt cothrom sùil a thoirt air iomairtean teagaisg agus ionnsachaidh ùra tro shreath de dh’òraidean agus bùthan-obrach.

 

Logo: STòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Bùthan-obrach 2019

Bidh fiosrachadh mu bhùithtean-obrach ri fhaighinn san Ògmhios

Clàr-ama na Co-labhairt

Dimàirt 1 An Dàmhair
19:00 – 20:00

Clàradh

Luchdachaidhean a-nuas

An t-Alltan 2019

Làithean
Uairean
Mionaidean
Diogan

“Tha e math a bhith coinneachadh ri daoine eile san aon shuidheachadh riut fhèin.”

An t-Alltan air Twitter

 

Dachaigh