Skip to content

Tachartasan Beò

Tràth-ìrean

Cluiche Rannsachail & Stòras sa Bhasgaid

Lisa NicDhòmhnaill

Lisa NicDhòmhnaill

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Εὑρίσκω Heurisko
 • Friedrich Froebel
 • Elinor Goldschmied
 • Dè th’ ann?
 • Dè chuireas sinn ann?
 • An t-àite aig Inbhich
 • msaa

Ciad shùil air a’ ghoireas air-loidhne Gàidhlig nan Òg

Jackie Mullen

Jackie Mullen

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

Bùth-obrach ghoirid a’ toirt sealladh farsaing air a’ ghoireas air-loidhne Gàidhlig nan Òg.  Bidh e comasach do chompàirtichean siubhal tron làraich-lìn agus na stuthan as fheumaile a thaghadh airson taic a thoirt don luchd-ionnsachaidh òg aca.

Sùil nas dlùithe air cuspair ann an Gàidhlig nan Òg: An t-Sìde

Jackie Mullen

Jackie Mullen

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

An dèidh sealladh farsaing fhaighinn air làrach-lìn Gàidhlig nan Òg, bheir compàirtichean sùil nas dlùithe air cuspair na sìde. Ionnsaichidh iad òrain ùra agus bidh sgeulachdan agus gnìomhan furasta aca airson a dhèanamh còmhla ris an luchd-ionnsachaidh òg aca.

Gàidhlig nan Òg

Jackie Mullen

Jackie Mullen

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Togail cànain Gàidhlig anns na tràth-bhliadhnachan
 • Cuspairean
 • Òrain
 • Gnìomhan
 • Bhidiothan
 • Powerpoints