Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: National Geographic - Obair nan Ceallan

National Geographic - Obair nan CeallanImage: Human cells

20 Am Faoilleach 2012

Tha an t-sreath Obair nan Ceallan a’ mìneachadh nan siostaman aig ceithir diofar sheòrsaichean de cheallan: craiceann, fèith, fuil agus cnàimh.

Tha gach leabhar ag amas air seòrsa cealla fa leth agus mar a tha e ag obair sa bhodhaig, ach tha na h-aon phrìomh bhun-bheachdan tarsainn nan leabhraichean gus aire nan oileanach a tharraing gu na beachdan mòra.

Tha an cuspair a’ rannsachadh mar a nì ceallan fallain obraichean sònraichte ann am bodhaig duine gus a chumail beò.

Cleachdaidh oileanaich an t-susbaint agus am briathrachas sònraichte anns gach leabhar gus na beachdan mòra, no prìomh bhun-bheachdan seo a dheasbad agus a sgrùdadh.

Tha na leabhraichean freagarrach air dàrna ìre na bun-sgoile.

Graphic: Obair na Ceallan


Duilleagan-obrach & Measaidh

 

Graphic: FF correction