Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image: Fo Bhruid

Fo Bhruid

"Ràinig mi a' chèidse gun trioblaid sam bith ach bha na gaisein air cùl m' amhaich ag èirigh, is fios a'm nach biodh m' uncail air mo leigeil a-mach à sealladh gun rudeigin air choreigin a bhith fa-near dha. Dh'fhosgail mi an doras-slaodaidh air a' chèidse, chithinn am putan dearg crochte anns an dorchadas. Bha mi air ceum a thoirt a-steach dhan lioft nuair a reub gath gorm dealanaich tron togalach gu lèir 's mhothaich mi nach robh làr anns an lioft idir."

Às deidh bàs a phàrantan tha Khaleel na aonar san t-saoghal gun cheangal sam bith. Sin gus am faigh e a-mach gu bheil uncail aige. Carson nach robh seo air innse dha roimhe agus dè an còrr de eachdraidh a theaghlaich a chaidh a chumail bhuaithe?

Tha Torcuil Crichton air an sgeulachd ainmeil aig Robert Louis Stevenson, Kidnapped, a thoirt beò a-rithist agus air a tarraing dhan latha an diugh. Lean Khaleel air a thuras a lorg a' chàirdean agus a dhualchas.

 

Èist!

 

Leabhraichean-d

Image: Kindle

Tha leabhraichean-d a-nis rim faighinn airson Leughadairean-d agus innealan Kindle. Gabhaidh Kindle airson PC a luchdachadh a-nuas.

Fo Bhruid epub (Leughadairean-d)
Fo Bhruid mobi (Kindle)

 

Memrise

//www.memrise.com/course/277207/fo-bhruid/

 


Graphic: FF correction