Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: A'Chaileag Starraig

A' Chaileag Starraig

Tha Lilidh bhochd a’ fulang gu mòr san sgoil. Chan e a-mhàin na burraidhean bho Shlighe na Pàirce ach tha i ga meas fhèin grànda agus reamhar. Ach air an t-slighe dhachaigh oidhche tha na starragan a’ tighinn nas fhaisge agus chan fhada gu bheil cùisean ag atharrachadh na beatha...

Nobhail do cheann-shuas na h-àrd-sgoile.

Image : FeatherGraphic: FF correction