Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: A'Chaileag Starraig

A' Cleachdadh Stòrasan na Talmhainn

Tha an t-sreath A’ Cleachdadh Stòrasan na Talmhainn a’ mìneachadh cuid de Roinnean na Talmhainn – coilltean-uisge, cuantan, fàsaichean agus beanntan – às am bi daoine a’ cruthachadh stòrasan. Tha gach leabhar a’ rannsachadh stòrasan nàdarra na Talmhainn agus mar a bhios daoine gan cur gu feum. Tha susbaint is briathrachas sònraichte anns gach leabhar airson coimhead air na beachdan mòra no na prìomh bhun-bheachdan a tha anns gach cuspair.

Cuimhnich, ri luchdachadh a-nuas, duilleagan gnìomhail a theid còmhla ris na leabhraichean...

 
Graphic: FF correction